رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

بازگشت 9 ساعته کانال یک به هاتبرد

هموطنان عزیز برنامه های کانال یک از امروز بر روی دو کانال بر روی هاتبرد به مدت 9 ساعت پخش میشود لطفا  این اطلاعات را به دیگران دوستان و آشنایان خود بدهید تا دشمنان بدانند جنبش ما هستیم بار دیگر ایران را به لرزه در خواهد آورد

channel 6

frecuency: 11470

symbol rate: 27500

vertical: 5/6

از ساعت 16:30 تا 22:30 به وقت ایران kanale jadid

frecuency: 12303   

symbol rate: 27500

vertical: 3/4

از ساعت 22:30 تا 1:30 بامداد