رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

دوستان و همراهان عزیز


دو ماه است که متاسفانه در اثر توطئه حکومت نه جمهوری و نه اسلامی امکان پخش برنامه های کانال یک را در ایران و اروپا از ما سلب کرده است.این رفتار از سویی جای خوشحالی دارد که در میان بیش از 35 تلویزیون این تنها کانال یک است که مزاحم تشخیص داده شده است و این عنوان مزاحم بودن برای همه ما ک افتخار محسوب می شود.اما اکنون در پی دو ماه دوری لازم است چند نکته را به شما هموطنان یادآور شوم

1
 در تمام این 60 روز ما همگی لحظه ای بیکار نبوده ایم تا بتوانیم بار دیگر این صدا و تصویر را به گونه ای که همه بتوانند آن را دریافت کنند پخش کنیم.تا این لحظه اقداماتی هم صورت
 گرفته که متاسفانه به دلائل امنیتی نمی توانیم جزئیات آن را بازگو کنیم.اما همین قدر یادآور می شویم که متاسفانه حکومت اسلامی با همکاری دوستان خود در آمریکا و اروپا (برخی در قالب تلویزیون های سیاسی-متاسفانه) همه نیروی خود را به کار گرفته اند تا مانع از انجام این منظور شوند.اما همچنانکه ما امیدوار هستیم شما هم امیدوار باشید و تا آن روز سعی کنید تا آنجا که ممکن است از طریق تل استار12 و کامپیوتر برنامه های کانال یک را مشاهده کنید.
2
 در طول این مدت ما آسیب های فراوان دیده ایم که در حال حاظر مشغول بازسازی تشکیلاتی خود هستیم

3
 همچنانکه به خاطر دارید چند سال قبل نیز در پی تحرک کانال یک پیراون حادثه 18 تیر رژیم اقداماتی از طریق کوبا انجام داد که منجر به قطع موقت برنامه ها شد در این فاصله تئوریسین های رژیم اقدام به راه اندازی سناریوهای موازی (پدیده هخا) کردند که سالها موجب سلب اعتماد مردم از جریانات سیاسی شد.اکنون نیز آنان همان پروژه ها را به غالب های دیگری پیاده می کنند که باید همگان هوشیار باشند.
4

 شما,همه شما,و به عبارتی همه ما رسالتی بر عهده داریم و آن اینکه نباید اجازه دهیم پیام جنبش "ما هستیم" فراموش شود.باید این پیام گسترده تر کرد

نوشتن شعار,نخستین گام این حرکت است اما همه این حرکت نیست بلکه باید عملا این پیام به میان مردم برد و باید به زودی منتظر باشیم که بودن ما عملا شعار ما هستیم معنا بخشد.دوستان و همراهان این متن را به دیگران ایمیل کنید و در عین حال راهکارهای پیشنهادی خود را برای ما بفرستید و منتظر حرکت بعدی باشید و فراموش نکنید ما پیمان داریم پرچم بزرگ شیر و خورشید نشان در میدان شهیاد به اهتزاز در آوریم.
 

شهرام همایون