رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

هموطنان عزیز بیایید از هنرمندان مبارز خود حمایت کنید هنرمندانی که درد وطن دارند هنرمندانی که حیثت و آبروی خود را میگذارند و خود را در برابر حملات ناجوانمردانه مزدوران رژیم در خارج از کشور قرار میدهند براستی تنها با نیروی شما هموطنان است که این هنرمندان عزیز جان میگیرند و خواهند گفت که ما هستیم پس بیایید از این عزیزان حمایت کنیم


شاهرخ

 شیفته

 حسن شماعی زاده