رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

پنج شنبه 24 بهمن 87

در اعتراض به فقر و گرانی و اساسی ترین نیاز مردم نان اینبار صف  مقابل نانوایی های سراسر کشور

زمان و ماکن:پنج شنبه 24 بهمن ساعت 5 بعدظهر

دانلود اعلامیه 24 بهمن


در اعتراض به مفاسد اقتصادی

در اعتراض به مفاسد اقتصادی جنبش ما هستیم اقدام به اعتراض در شهرهای زیر می نماید

تهران:حد فاصل دانشگاه تا میدان انقلاب

مشهد:پارک ملت روبروی دانشگاه

کرج:خیابان اصلی گوهردشت-پارک ششم

تبریز:چهارراه آبرسان

شیراز:چهارراه سینما سعدی

اهواز:چهارراه نادری

اصفهان :سی و سه پل

کرمانشاه:حد فاصل میدان شهرداری تا میدان مصدق

زمان:پنج شنبه 26 دی ماه 1387 ساعت 4 بعد ظهراعتراض به امارات

اینبار جنبش ملی ما هستیم با توجه به قاچاق انسان به خصوص در کشورمان به امارات و ادعای خلیج عربی به جای خلیج فارس از سوی دولت مردان این کشور با شعار واحد ما هستیم, هستم اگر میروم گر نروم نیستم,موجم اگر میروم گر نروم نیستم اعتراض خود را نشان میدهیم

زمان:جمعه 15 آذر 1387 ساعت 10 تا 12 صبح

مکان:تهران-مقابل دفتر سازمان ملل متحد-خیابان شریعتی-بالاتر از حسینیه ارشاد-خیابان قباجشن مشروطیت 11 مرداد

هستم اگر میروم    گر نروم نیستم


تبریز: بازار روبروی خانه مشروطه

  تهران : میدان بهارستان

جمعه 11 مرداد

ساعت 7 بعد ظهر

ما هستیمسه شنبه 18 تیر 1387

در روز 18 تیر سالگرد حادثه کوی دانشگاه یک بار دیگر همچون 7 تیر فریاد میزنیم

ما هستیم

موجم اگر میروم    گر نروم نیستم

زمان و مکان تظاهرات:  تهران مقابل در ورودی دانشگاه ساعت هفت 7 بعد ظهرجمعه 7 تیر 1387

در روز جمعه در اعتراض به مافیای اقتصادی و حمایت از نیروی انتظامی در برابر لباس شخصی ها و دفاع از نام خلیج فارس و مبارزه با گرانی در این شهرها و مکان ها اعتراض میکنیم

مشهد  : پارک ملت مقابل دانشگاه فردوسی

تهران
: خیابان امیر آباد (کارگر شمالی) حد فاصل بعد از کشاورز تا چهارراه فاطمی

شیراز: فلکه علم

اصفهان: چهار باغ بالا از دروازه شیراز تا سی وسه پل

ساعت 5 بعدظهر

شعارها: ما هستیم  -نیروی انتظامی حمایتت می کنیم -مافیای اقتصادی نابود باید گردد-موجم اگر میروم    گر نروم نیستم

دوستان خواهشمندیم بقیه را هم خبر کنید