رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

مصاحبه ساختگی صدا وسیمای ایران

در صورت عدم دیدن تصویر از لینک مستقیم زیر استفاده کنید

http://www.youtube.com/watch?v=gaIFSgvF_k8


مجری صدا وسیما و پشت صحنه

در صورت عدم دیدن تصویر از آدرس مستقیم زیر استفاده کنید
http://www.youtube.com/watch?v=4jrD8D751Hs


زنان و جمهوری اسلامی 

لینک مستقیم
http://www.youtube.com/watch?v=skM3ilLaHdI