رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

ارتباط با جناب همایون

دوستان عزیز برای فرستادن نظرات خود به جناب همایون به این ایمیل آدرس بفرستید

sh@channelonetv.com     

shahramhomayoun35@yahoo.com

 
تماس تلفنی با کانال یک دوستان از ایران ابتدا باید کد آمریکا 001 را بگیرند وبعد بقیه شماره

(818)8841001   تلفن بخش اداری 
(818)8845456  فکس بخش اداری 
(818)8841001       تلفن بازرگانی 
(818)8845400       تلفن استودیو 
(818)8845454       فکس استودیو