رادیوی اینترنتی تلویزیون کانال یک

 

اطلاع رسانی

هموطنان عزیز در ایران با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و معرفی کردن جنبش ما هستیم به هموطنان دیگر بخصوص کسانی که به ماهواره دسترسی ندارند بعد از کارهای مانند شعار نویسی بر روی دیوار و پول میتوانید از این روش هم استفاده فرمایید که بسیار امن تر میباشد شما  کافی است در محله خودتان یا محله های دیگر در یک روز که فرصت دارید آدرس چند خانه یا چند کوچه به همراه پلاک هر منزل در یک دفتر یادداشت فرمایید سپس با استفاده از نامه و تمبر آدرس هر کدام از آن خانه ها را بر روی پاکت پستی نوشته توجه فرمایید در قسمت فرستنده آدرسی  اشتباهی بنویسید و در قسمت گیرنده آدرس خانه ای که یادداشت کردید بنویسید سپس اطلاعیه تظاهرات و جنبش و فرکانس کانال بر روی کاغذ نوشته و درون پاکت قرار دهید و پاکت داخل صندوق پستی بیندازید این روش قادر به پیگیری نیست